เด็กถา’ปัตย์ม.ศรีปทุม สุดเจ๋ง "ชนะเลิศ" การประกวด Architecture & Design Contest 2013 และเป็นหนึ่งเดียวในเอเซียที่ได้รับเลือกเข้าฝึกงานเป็นสถาปนิกที่ Zaha Hadid Architects

SPU Award

โดย Admin Spublog

นายวิชญ์ชาญ  หวานชิต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  "ชนะเลิศ" การประกวด Architecture & Design Contest 2013 และเป็นหนึ่งเดียวในเอเซียที่ได้รับเลือกเข้าฝึกงานเป็นสถาปนิกที่ Zaha Hadid Arch