เด็กนิเทศ RTV SPU คว้ารางวัล ประกวดคลิปโฆษณา ACNOC ADVERTISING VIDEO CONTEST

SPU Award

โดย Busakorn SPU

ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล(RTV) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินทุนการศึกษา 25,000 บาท  จากเวทีการประกวด ACNOC ADVERTISING VIDEO CONTEST 2016  "การประกวดคลิป โฆษณา 60 วินาที"  กับโจทย์ ACNOC น็อคทุกตระกูลสิว ชื่อผลงาน "แอคชนะน็อค"  โดยมี อ.ธีระพันธ์ ชนาพรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดโดยบริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น