SPU : นักศึกษาเก่ง ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล ชุดแต่งกายยอดเยี่ยม เทพบุตร งานประจำปี วัดห้อยจระเข้ จ.นครปฐม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม “น้องบอส” นายณัฐพงศ์ แก้วสมนึก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลออกแบบชุดแต่งกายยอดเยี่ยม เทพบุตร ในงานประจำปี 2559 วัดห้วยจระเข้ จังหวดนครปฐม โดยนักศึกษาได้รับถ้วยรางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล   ที่สำคัญ นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ณ  วัดห้อยจระเข้ จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา