ASEAN:SPU : เปิดมหกรรมกีฬา SPU ASEAN GAME “ดอกบัวเกมส์” ครั้งที่ 19

SPU Activity

โดย Admin Spublog

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ดอกบัวเกมส์” มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2558  ภายใต้คอนเซ็ปต์การแข่งขัน

“SPU ASEAN GAME” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ร่วมแสดงศักยภาพทางพลังความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์  และการเป็นผู้นำ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม การวางแผน  การทำงานเป็นทีม มีความสมัครสมานสามัคคี และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยมี น.ส.กรรณิการ์ ธิปะโชติ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นนักกีฬาดีเด่น วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย นำวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ตามโครงการของศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ลานกิจกรรมอาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59